Skip to main content

Oslo og Akershus hoppeklubb holder til i Sørum i Akershus, og det er hovedsakelig der alle konkurranser finner sted. Vi prøver jevnlig å avholde konkurranser i løpet av året.

Klubben ble stiftet 18. Januar 2004, og har siden det vært en mer eller mindre aktiv klubb. Klubben har tidligere hatt tilholdssted på Ås, men har nå flyttet alt av utstyr til Sørum. Per dags dato har vi ingen faste treningen, men vi vil prøve og jevnlig holde treningskonkurranser, så det finnes et tilbud til nye medlemmer.

OAHKlogo

For å delta på hoppekonkurranser under Norges Kaninhoppforening, trenger du å betale en medlemskontingent til Norges Kaninavlsforbund igjennom det nærmeste avslaget ditt.  Les mer om hvordan du blir medlem i foreningen vår og hvor mye det koster under Bli medlem.

Hvis det er noe du lurer på så er det bare å ta kontakt!

Kaninhopping i korte trekk

Kaninhopping er en flott sport som alle kan drive med, uansett alder, kjønn etc. Aldersgrensen for å delta i konkurranser er satt til 7 år, men unntak kan gjøres.
Kaninhopping er som navnet sier, å hoppe med kaniner. Det finnes flere forskjellige grener innenfor kaninhopping, men de fire vanligste grenene heter Rett, Kroket, Lengde og Høyde. Mer informasjon om de forskjellige grenene vil du finne lenger bak i heftet.

NORGES KANINHOPPFORENING

Norges Kaninhoppforening (NKHF) er en forening underlagt Norges Kaninavlsforening (NKF). Dette er klubben som holder hoppekanin-Norge oppe! Klubben har pr i dag rundt 300 medlemmer, fordelt på distriktsklubber som er underlagt NKHF, som hver og en regelmessig arrangerer treninger, stevner og andre ting for kanininteresserte. NKHF og NKF sørger blant annet for at NM og lignende blir avholdt, og hvert år arrangeres det også en sommerleir.

BLI MEDLEM I KLUBBEN?

Dersom du ønsker å bli medlem i NKHF, må du også melde deg inn i NKF.
Mer informasjon om medlemskap finner du på
http://www.kanin-nkf.net/
http://www.kaninhopping.no

Her vil du også finne mye annen nyttig informasjon om kaniner.

Å BEGYNNE MED KANINHOPPING

Enten du har kanin fra før av eller ikke så er det enkelt å begynne med kaninhopping. Det første du må gjøre hvis du ikke har kanin og har lyst til å begynne med kaniner er å vurdere om du kan gi den et godt hjem. Har jeg et sted å ha kaninen? Har jeg nok tid og omsorg for et levende vesen? Finnes det ansvarlige voksne? Man må huske at kaniner kan leve i 8 – 9 år med riktig stell, og derfor er det ikke et dyr du bare kan gå lei av. Dessuten kan det være lurt å ha to kaniner (da ikke i samme bur), for at kaninen ikke skal føle seg ensom.
Når du har tenkt nøye igjennom alt dette, kan du begynne å lete etter en kanin hvis det er det du vil.
Kaniner finnes å få tak i overalt, men dersom du vil begynne med hopping er det lurt å prøve å finne en oppdretter. På http://www.kaninhopping.no vil du finne en liste med mange seriøse kaninoppdrettere. Er du usikker på hvem du skal velge er det lurt å gå inn på hoppeforumet http://s7.invisionfree.com/NKHF der du vil finne annonser over hoppekaniner til salgs for øyeblikket.

Så kan du begynne treningen. Hvis kaninen din ikke har hatt på seg sele først er det jo selvsagt dette du må begynne med. Sett på kaninen en sele (du kan lese mer om godkjente seler på neste sider) og en line, og venn den til å ha den på seg. Dette kan du begynne med først bare på fanget og så etter hvert på bakken. Hvor lang tid det tar å venne kaninen til sele varierer selvsagt fra kanin til kanin. Det eneste som er viktig er at du ikke setter en sele på en kanin som er under tre
måneder. Når kaninen er fortrolig med selen kan du begynne å venne den så smått til å hoppe. Husk bare å vente til kaninen er minst tre og en halv måned gammel. Dette må man se an fra individ til individ.

Sett opp små hindre på 5 – 10 cm som kaninen kan hoppe over. Det er viktig at kaninen ikke kan henge seg fast i eller på noen måte skade seg i hinderet, og bommene som blir brukt må ikke være for tjukke eller solide fordi en kanin rett og slett kan brekke beina hvis den hopper inn i en slik bom og ødelegger seg. Pass også på at det ikke er for store glipper mellom bommene slik at kaninen kan stikke seg igjennom. Etter hvert som kaninen blir flinkere kan du heve hindrene, men pass på at de ikke overstiger 25 cm dersom du har tenkt til å begynne å konkurrere med kaninen din. Les mer om dette senere i heftet.
Mer informasjon om trening og konkurranse finner du på http://www.kaninhopping.no

RIKTIG UTSTYR OG FÔR

Det viktigste er kaninens hjem. Kaniner kan gjerne bo ute hele året, men de må ha et bur med minst tre og en halv vegg slik at de kan få ly i stormfullt vær. Buret må ha en matskål, en vannskål eller en drikkeautomat og en høyhekk. Dessuten må kaninen til enhver tid ha et rent bur med flis som underlag.
Kaniner har også trang for å gå ute å lufte seg, og da er en luftegård tingen. Man kan enten kjøpe kompostbinger på biltema som man setter sammen og bruker som utegård, eller man kan snekre eller bygge en selv. Pass bare på at kaninen ikke kan skade seg på noe den er i nærheten av.

Kaniner skal helst ha fri tilgang på friskt høy. En aktiv kanin kan dessuten trenge kraftfôr, et mye brukt og anbefalt fôr er da Kalle Kaninfôr fra felleskjøpet. En kanin skal ikke ha fri tilgang på kraftfôr, men ca en halv desiliter pr dag er passelig. Dette varierer selvsagt i forhold til individ, arbeidsmengde og mange andre relevante faktorer.

Når du skal trene kaninen er det også viktig med riktig utstyr. Først og fremst seler. Det finnes to typer seler, brystsele og H-sele. Hvilken sele som er best kommer egentlig an på smak og behag, det er bare en ting som er veldig viktig og det er at båndfestet skal være i magebåndet på selen og ikke midt mellom magebåndet og halsbåndet. Dette er pga riktig belastning fra selen. Ang bånd så er det lurt å velge en middels tykk line på ca 3 m, da har man noe å gå på og den er ofte slitesterk.

RETT BANE

Rett bane er en av de fire vanligste disiplinene innenfor kaninhopping. Banen består av minst 8 hindre, og her står hindrene på en rett linje etter hverandre, og kaninene hopper deretter. Det er to omganger, og kaninen som sammenlagt har hoppet med færrest feil på kortest mulig tid vinner.

Klassifiseringen deles inn i fire grupper; lett, middels, vanskelig og elite. Alle kaniner begynner i lett klasse, som er opptil 25 cm. Her er banen tilrettelagt for en uerfaren kanin, med tanke på å sette inn små utfordringer som kaninen kan lære av, men samtidig holde banen lett nok for en uerfaren kanin. Når kaninen har fått tre plasseringer i lett, eller ”pinner” som det heter på kaninspråket, flyttes den automatisk opp en klasse og kan konkurrere i middels. Her må kaninen også få tre pinner, så flyttes den opp i vanskelig hvor den må ha fem pinner for å bli elite. Ved oppnådd elite klassifisering kan kaninen være med og konkurrere om sertifikat, champion- og NM-titler.

KROKET BANE

Kroket er den andre av de fire vanligste disiplinene innenfor kaninhopping. Banen består også her av minst 8 hindre. Her står hindrene spredt, slik at man må legge inn vendinger og lignende for å ta banen i riktig rekkefølge, som en sprangbane for hest i miniatyr. Måten det foregår på er den samme som i rett bane.
Klassifiseringen deles her som i rett inn i fire grupper; lett, middels, vanskelig og elite. Alle kaniner begynner i lett klasse, og oppflyttningsreglene er de samme som i rett bane.

LENGDE

Lengde er den tredje av de fire vanligste disiplinene i hoppesporten. Her er det om å gjøre å hoppe lengst, og hoppingen foregår på kun et hinder.
En lengdeklasse foregår over omganger. Startlengden er vanligvis enten 60 cm, 100 cm eller 120 cm. Alle kaniner som er påmeldt i klassen begynner med å hoppe startlengden, altså første omgang. Alle kaniner har tre forsøk hver, og alle som kommer over innen disse forsøkene går videre til neste omgang osv.
Det er kun to klasser i lengde, ikke elite og elite. Når en fersk kanin starter for første gang, starter den i ikke elite. Dersom den klarer å hoppe lengre enn 160 cm blir den flyttet opp til elite, hvor den kan konkurrere om sertifikat, champion- og NM-titler.

HØYDE

Høyde er den fjerdje av de fire vanligste disiplinene i hoppesporten. Her er det om å gjøre å hoppe høyest, og hoppingen foregår på kun et hinder.
En høydeklasse foregår som lengde over omganger. Starthøyden er vanligvis enten 40 cm, 50 cm eller 55 cm. Alle kaniner som er påmeldt i klassen begynner med å hoppe starthøyden, altså første omgang. Alle kaniner har tre forsøk hver, og alle som kommer over innen disse forsøkene går videre til neste omgang osv.
Det er kun to klasser i høyde, ikke elite og elite. Når en fersk kanin starter for første gang, starter den i ikke elite. Dersom den klarer å hoppe høyere enn 60 cm blir den flyttet opp til elite, hvor den kan konkurrere om sertifikat, champion- og NM-titler.

FELLES FOR ALLE DE OVENNEVNTE KONKURRANSEGRENER

For å kunne starte i en rett eller kroket bane må kaninen ha fylt fire måneder, og for å kunne starte i høyde og lengde må kaninen ha fylt åtte måneder. Dette er pga kaninens fysiske og psykiske utvikling.

Dersom en kanin har klart å oppnå tre sertifikat i en gren blir den champion i grenen. Den får da tittelen ”Champion” i navnet sitt. Ved tosertifikat blir den ”Great Champion”, tre ”Super Champion” og til sist ved fire sertifikat, ”Grand Champion”.
Eks: Skogsbærstiens Grand Champion Vesle Putte.

KOMBI

I kombi konkurrerer kaninen i både utstilling og hopping på et stevne, og det er sammenlagt resultatet som gjelder.

FIGUR

Her står hindrene oppsatt slik at det ovenfra kan sees som en figur (f. eks en C eller et øre etc.).  Kaninen med færrest feil og kortest tid vinner.

EN SISTE OPPSUMMERING AV LINKER:

http://www.kanin-nkf.net – Norges Kaninavlsforening
http://www.kaninhopping.no – Norges Kaninhoppforening
http://www.rabb-it.se – Seler og Liner til trening