Skip to main content

Slik ble Oslo & Akershus Kaninavlsforening til

v/Pål-Eirik Iversen

logoForeningen ble stiftet 1. januar 2001, og er tilsynelatende en ung forening. Men Oslo og Akershus Kaninavlsforening er kun et resultat av en sammenslåing av foreningene; Oslo og omegns Kaninavlsforening og Nedre Romerike Kaninavlsforening. Begge disse foreningene har lange tradisjoner innen Norges Kaninavlsforbund, Oslo-foreningen i særdeleshet.

Oslo og omegns Kaninavlsforening ble stiftet i 1908, mens Nedre Romerike ble stiftet i 1967. Stiftelsen av foreningen på Nedre Romerike var som en følge av at stadig flere av medlemmene i Osloforeningen bodde på Romerike, og disse følte behov for en egen forening der. Selv etter delingen ble begge foreningene hver for seg en av de største i landet på 1970 og 1980 tallet med over 100 medlemmer hver. Etterhvert som tidene har forandret seg, og det generelle medlemstallet i Norges Kaninavlsforbund har gått en del nedover, ble aktivitetene til disse 2 foreningene mer og mer samlokalisert. Slik at en til slutt igjen valgte med virkning fra 2001, å gå sammen til en forening.

Selv om foreningens navn er Oslo og Akershus, har den likevel sin «base» i det samme nedslagsfeltet som de før nevnte foreninger, nemlig i Oslo-området, samt på Nedre Romerike. Foreningen er naturligvis åpen for medlemmer i hele Oslo- og Akershusregionen, men det er egne lokale foreninger ellers i fylket også, som er mer lokalt tilknyttet. Dette gjelder idag Eidsvoll om omegn Kaf., og Aurskog-Høland Kaf.

Som en følge av sammenslåingen, kom foreningenes beholdning av utstillingsbur opp i et samlet antall av 250 stk. Oslo-foreningen hadde en særdeles lang og ærerik historie bak seg ved sammenslåingen i 2001. Den var gjennom store deler av første halvdel av 1900-tallet den førende foreningen innen Norges Kaninavlsforbund. Foreningen var stort sett alltid representert i Norges Kaninavlsforbunds styre. Det samme var også tilfellet for Nedre Romerike i mange år etter stiftelsen. Nedre Romerike var også på mange måter en foregangsforening innen forbundet. Som eksempel kan nevnes at foreningen var den første forening som tok i bruk dagens type av utstillingsbur, som markerte overgangen fra de tidligere benyttede kasseburene. Videre var foreningen den første foreningen som kunne tilby utstillerne ferdig oppsatte utstillingsbur når disse kom med kaninene til utstillingen. Dette skjedde nemlig ikke før siste halvdel av 1970-tallet, da det fram til den tiden var vanlig at utstillere selv hadde med seg utstillingsbur og satte opp disse selv. Videre var foreningen den som fikk utviklet dagens kortholdere, som benyttes på alle utstillingsbur.

Foreningen har helt siden 1969, enten alene eller i samarbeid med Oslo-foreningen, arrangert ikke mindre enn 10 landsutstillinger.

Styret 2015

Styret i Oslo og Akershus KAF 2015 består av disse personene:

Leder: Trond Pettersen, tlf. 93 41 80 02, e-post
Nestleder: Geir Hovde.  tlf. 33 11 26 23 / 90 97 15 51, e-post
Kasserer: Pål-Eirik Iversen, tlf. 63 82 91 41 / 95 08 51 74, e-post
Sekretær: Jorunn Egner, tlf. 63 82 47 33 / 92 44 84 77, e-post
Styremedlem: Arild Rønning
Varamedlem 1: Hans Petter Wold
Varamedlem 2: Svein Lundgren

Oslo og Akershus hoppeklubb (OAHK):
Kontaktperson: Jorunn Egner, tlf. 63 82 47 33 / 92 44 84 77, e-post