Skip to main content

Innmelding på bedømmelseskort og innmeldingsskjema/ lister

Tidligere var det vanlig at man måtte fylle ut bedømmelseskort når man skulle melde kaniner på kaninutstilling. De senere årene har det blitt vanlig med bruk av innmeldingsskjema når man skal melde på. Det innmeldingsskjemaet som har vært brukt kan fylles ut på PC i Word eller excel, men det kan også fylles ut for hånd på papir.

Excel-påmelding

Man kan benytte et skjema som skal fylles ut i Excel. Fordelen med å bruke det nye Excel-skjemaet er at faren for trykkfeil blir borte. Det som skrives inn i Excel-skjemaet blir nemlig lagret rett inn i Kaninavlsforbundets datasystem automatisk. I tillegg til at man unngår trykkfeil vil bruken av Excel-skjemaet også være veldig arbeidsbesparende for arrangøren.

Last Ned Excel-skjemaet

NKF anbefaler derfor alle som har tilgang til en PC med Excel å melde på kaniner på det nye Excel-skjemaet. Dette er nokså enkelt.

Bruksanvisning

 1. Fyll ut hvilken utstilling det er samt dato og sted for utstillingen
 2. Fyll ut opplysninger om utstilleren. Her er det SVÆRT VIKTIG at medlemsnummeret blir korrekt fylt ut. Medlemsnummeret finner du bak på TK på adresselappen. Dersom du er et familiemedlem (og ikke får tilsendt TK) må du ta kontakt med kassereren i din lokalforening eller sekretær i NKF (sekreter@kanin-nkf.net) for å få oppgitt ditt medlemsnummer. Dersom utstilleren er en familie, et stall-navn eller lignende (for eksempel ”Kari og Ola Kaninby”) så kan du bare bruke Excelpåmelding dersom du TIDLIGERE har stilt ut med det samme navnet OG kjenner til det utstillernummeret som da ble tildelt (dette er i så fall et nummer som er større enn 90000). Dersom du ønsker å stille ut med et familienavn el-lign. og IKKE kjenner dette nummeret kan du IKKE brukeExcelpåmelding – bruk det gamle innmeldingsskjemaet isteden.
 3. Klasser kan velges i listen som kommer opp dersom man trykker på den lille ”ned-pil” knappen som dukker opp i skjemaet. Dersom kaninen også deltar i klasse E skal dette markeres i den andre kolonnen – velg bokstaven ’E’ for avkommene i klasse E og velg ’S’ for stamdyret. Det er IKKE mulig å bruke Excel-påmelding for klassene D, I, M og K – bruk det gamle innmeldingsskjemaet isteden.
 4. Rase og variant MÅ skrives inn ved hjelp av en kode. Koder for samtlige raser og varianter kan du finne dersom du klikker på den røde ”flippen” nede til venstre der det står ”Varianter”. Alle rasene står i den samme rekkefølgen som man finner dem i Nordisk Kaninstandard. Dvs. kjemperasene kommer først og dvergrasene kommer sist. Alle kodene for raser og varianter er også tilgjengelig dersom du klikker her. Dette kan gjerne virke tungvindt første gangen, men dersom du noterer deg kodene for de raser og varianter som du har så trenger du ikke slå opp i listen neste gang. Disse kodene endrer seg ikke fra utstilling til utstilling.
 5. Kjønn kan velges i listen eller skrives inn som ’1,0’ for hann eller ’0,1’ for hunn
 6. Skriv inn venstre ørenummer og registreringsnummer (høyre ørenummer). Norske registreringsnummer består av en bokstav og tre siffer – for eksempel er 1A83 et registreringsnummer.
 7. Fødselsdato må skrives inn på datoformat – vanligvis er dette slik: dd.mm.åååå, dvs. først 2 siffer dato, deretter 2 siffer måned og til sist fire siffer år. Excel vil forsøke å korrigere dette dersom du skriver inn datoen på feil format så sjekk at det blir riktig.
 8. Vekt skrives inn i kg. Du skal kun skrive tallet, for eksempel ’2,75’. Du skal IKKE skrive for eksempel ’2,75 kg’ eller ’2.75 kilo’.
 9. Kaniner som er til salgs markeres ved å skrive ’Ja’. Dette kan også velges dersom du klikker på den lille pilen som dukker opp ved siden av feltet når du markerer ’Til slags’-feltet.
 10. Oppdretter må alltid skrives inn. Dersom kaninen er av egen avl skal du skrive ditt eget medlemsnummer i dette feltet. Dersom kaninen er innkjøpt skriver du oppdretterens medlemsnummer i dette feltet dersom du kjenner til dette. Dersom du IKKE kjenner oppdretterens medlemsnummer skal du skrive oppdretterens navn i dette feltet.
 11. Du må skrive inn avstamning, dvs. kaninens foreldre. Skriv inn venstre ørenummer og registreringsnummer på både mor og far. Dette skal gjøres for alle kaniner, både ungdyr og voksne.
 12. Skriv en ’x’ i feltet oppe til høyre til slutt. Dette er din ”signatur” – du bekrefter to ting: For det første at alle opplysningene er korrekte og for det andre at alle påmeldte kaniner som er blitt tildelt registreringsnummer har fått dette registreringsnummeret tatovert inn i høyre øre.

Sende inn Excel-skjemaet med e-post

Når du er ferdig med å fylle ut skal du sende filen med e-post til arrangøren (e-postadressen står oppført i utstillingsannonsen). Du bør da gi filen et navn som viser hvem filen er fra og hvilken utstilling det er. Heter du Ole Nilsen og melder på til LU så kan for eksempel filen hete InnmeldingOleNilsenLU2007.xls