Skip to main content
 • A: Voksne dyr. Kaninen må være minst 6 måneder.
 • B: Ungdyr. Kaninen skal være minst 4 måneder.
  Kaniner i klasse A og B kan deles inn i stammer (en hann og to hunner), trio (to hanner og en hunn) og grupper (tre hanner eller tre hunner). Det vil si at hvis man har flere kaniner av samme rase og variant (farge, pelsstruktur), vil resultatet for de tre beste dyrene legges sammen. Ved lik poengsum vil rangeringen på premielisten være følgende: stamme (1,2), gruppe hunner (0.3), trio (2,1) og til sist gruppe hanner (3,0).
 • C: Enkeltdyr. Alle kaninene i denne klassen konkurrerer mot hverandre, og poengene vil ikke bli lagt sammen. Denne klassen kan brukes i forskjellige varianter, hvor den vanligste klassen er klasse C 1,0 voksne hanner (hannekamp).
 • D: Hunn med unger. Hunnkaninen og ungene skal ha samme pelsstruktur, farge og tegning (unntaket er viltgrå/jerngrå/viltsvart samt enkelte tegninger). Ungene skal være seks til åtte uker. Minst 42 dager og maks 56 dager på bedømmelsesdagen.
 • E: Familiegruppe. Et stamdyr (mor eller far) stilles sammen med minst 5 avkom. Dyrene skal være voksne (over 6 mnd) og ha samme farge, tegning og pelsstruktur med unntak av viltgrå/jerngrå/viltsvart.
 • F: Kolleksjoner. Fire dyr av samme rase og variant konkurrerer sammen. Kolleksjonen kan bestå av både ungdyr og voksne, begge kjønn må inngå.
 • G: Elitegrupper. Fire dyr konkurrerer sammen uavhengig av kjønn, alder, rase og variant.
 • H: Enkeltdyr rasevis/grupper. Kaninene i samme rase konkurrerer mot hverandre. Klassen kan brukes i forskjellige varianter som f.eks. rasegrupper; kjemperaser, store raser, hårstrukturraser osv.
 • I: Konkurransebedømmelse. Kaninene bedømmes etter standarden, men uten bedømmelseskort. Bedømmelsen foregår etter elimineringsmetoden; fem dyr tas frem om gangen og det beste dyrene blir, metoden gjentas mens det beste dyret hele tiden blir stående.
 • K: Produkter. Bedømming av kaninprodukter som er laget av for eksempel kaninull eller skinn.
 • L: Klasse A+B+F. Konkurransen kan gjelde med eller uten forhåndspåmeldte kolleksjoner, stammer, grupper og enkeltdyr.
 • M: Ungdyrsgruppe. Gruppe med 3-5 unger fra samme kull. Ungene skal være 8-14 uker gamle og i samme farge/tegning og pelsstruktur.